Tag: 75 năm

Thành tựu 75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện

Thành tựu 75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục...

Trong 75 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để cải cách, đổi mới nền giáo dục...

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và...

Cách đây 75 năm, sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, ngày mùng 2 tháng 9 năm...