Tag: AAV

Tôn vinh những sáng kiến, cống hiến thầm lặng

Tôn vinh những sáng kiến, cống hiến thầm lặng

Ngày 11/5, tại Hà Nội, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ...

AAV và AFV hỗ trợ người dân Hà Quảng từng bước thoát nghèo

AAV và AFV hỗ trợ người dân Hà Quảng từng bước thoát nghèo

Trải qua 16 năm triển khai, AAV và AFV đã dành gần 35 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp hơn...

AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

AAV hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà do thiên tai tại huyện...

Ngày 11/2, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) đã tổ chức tổng kết dự án...