Tag: Adenovirus

Adenovirus – Những lưu ý về bệnh cũng như khi nào cần đưa trẻ nhập viện

Adenovirus – Những lưu ý về bệnh cũng như khi nào cần đưa...

Bệnh do Adenovirus là bệnh truyền nhiễm đã lưu hành từ lâu, tuy nhiên, virus này...