Tag: AEPD

Quảng Bình: đồng hành và giúp đỡ những nạn nhân bom mìn

Quảng Bình: đồng hành và giúp đỡ những nạn nhân bom mìn

Trong những năm qua, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD)...