Tag: An ninh

Liên hợp quốc cần quan tâm thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Liên hợp quốc cần quan tâm thúc đẩy thực hiện Chương trình...

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Tổ chức Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc...

Việt Nam đề xuất ASEAN dành thêm sự quan tâm tới Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình, An ninh

Việt Nam đề xuất ASEAN dành thêm sự quan tâm tới Chương...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất ASEAN dành thêm sự quan tâm tới Chương...

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây Phi và Sahel

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây...

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo ở Tây Phi và...

LHQ cảm ơn Việt Nam đã có sáng kiến, nỗ lực tích cực nhằm tiếp tục thúc đẩy vấn đề phụ nữ, hoà bình và an ninh

LHQ cảm ơn Việt Nam đã có sáng kiến, nỗ lực tích cực nhằm...

Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh nhằm tăng...