Tag: an sinh

Bảo đảm an sinh từ nguồn vốn chính sách

Bảo đảm an sinh từ nguồn vốn chính sách

Nguồn vốn chính sách đã kịp thời đến đúng đối tượng, nhiều hộ kinh doanh, hộ gia...

Trong 2 năm dịch Covid-19, hàng chục triệu người nghèo đã được đảm bảo an sinh

Trong 2 năm dịch Covid-19, hàng chục triệu người nghèo...

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác bảo trợ xã hội năm 2022 cho cán bộ ngành lao...

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh trong đại dịch

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an sinh trong...

Sáng 28/11/2022, tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp...