Tag: Bà Diana Torres

Phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật

Phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết...

Mới đây, UNDP Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn trực tuyến với chủ đề “Phòng...