Tag: bà Ingrid Christensen

Giám đốc ILO: Mỗi lần đến Việt Nam đều thấy sự phát triển rõ rệt

Giám đốc ILO: Mỗi lần đến Việt Nam đều thấy sự phát triển...

“Mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, tôi đều thấy sự khác biệt và phát triển rõ rệt",...