Tag: Bà Maggie Brooks

BÀ MAGGIE BROOKS (COSTA RICA): Dù chỉ là tiếng nói nhỏ bé nhưng tôi muốn đem nó cho các nạn nhân da cam

BÀ MAGGIE BROOKS (COSTA RICA): Dù chỉ là tiếng nói nhỏ...

Bà Maggie Brooks, một người bạn đến từ đất nước Costa Rica gần chục năm qua, bà...