Tag: bà Nguyễn Phương Nga

Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau da cam tại Việt Nam

Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau...

Đây là nội dung quan trọng được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...