Tag: bà Pauline Tamesis

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và vai trò trung tâm của LHQ

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và vai trò trung...

Thủ tướng Chính phủ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá,...