Tag: Bạc Liêu

Bạc Liêu nhiều chính sách chăm lo cho người khuyết tật

Bạc Liêu nhiều chính sách chăm lo cho người khuyết tật

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có trên 19.600 người khuyết tật (NKT), trong đó có 11.124...

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai...