Tag: Ban chỉ đạo nhân quyền

Hội nghị đánh giá tình hình Ban chỉ đạo nhân quyền các địa phương khu vực miền Trung và miền Nam

Hội nghị đánh giá tình hình Ban chỉ đạo nhân quyền các...

Đây là Hội nghị đầu tiên sau rất nhiều năm Ban chỉ đạo nhân quyền địa phương được...

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Bắc

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Bắc

Tại Khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hóa), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân...