Tag: Ban chỉ đạo nhân quyền

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Bắc

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Bắc

Tại Khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hóa), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân...