Tag: Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng

Công nhân mong sớm được nhận hỗ trợ thuê nhà

Công nhân mong sớm được nhận hỗ trợ thuê nhà

Theo thông tin từ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, đến...