Tag: Ban Dân tộc TP. Cần Thơ

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Cần Thơ giảm còn 1,58%

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Cần Thơ giảm còn 1,58%

Ngày 1/7, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng...