Tag: Ban Dân vận Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ luôn cố gắng hết sức, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ luôn cố gắng hết sức,...

Làm việc với MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã...