Tag: Ban điều hành khu dân cư

Đà Nẵng thành lập Ban điều hành khu dân cư để chăm lo cho nhân dân trong thời gian phong tỏa

Đà Nẵng thành lập Ban điều hành khu dân cư để chăm lo cho...

Ngày 15/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 5260/UBND-KGVX về việc...