Tag: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em

Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch...

1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ...