Tag: Ban Thư ký Liên Hợp Quốc

Ban Thư ký Liên Hợp Quốc có vai trò gì trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền?

Ban Thư ký Liên Hợp Quốc có vai trò gì trong việc bảo vệ...

Ban Thư ký là cơ quan hành chính của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu cơ quan này là...