Tag: Ban Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

Hà Nội: "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đã đến với hơn 7.600 lao động khu cách ly, gặp khó khăn

Hà Nội: "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đã đến với hơn 7.600...

Kể từ ngày triển khai đến nay, những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đã đến với...