Tag: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa tôn vinh công nhân, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu

Thanh Hóa tôn vinh công nhân, công chức, viên chức, người...

Ngày 10/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tôn vinh...