Tag: Ban Tôn giáo Chính phủ

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người...

Ngày 27/4/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị gặp mặt người nước ngoài...