Tag: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng

Vinh danh 378 phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022

Vinh danh 378 phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012...

Với chủ đề "Hành trình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến", sáng 3/3, Ban...