Tag: Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định...

Ngày 10/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi...