Tag: Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2021

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ...

Ngày 28/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo...