Tag: Báo cáo UPR

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong việc đảm bảo quyền...

Báo cáo UPR chu kỳ III của Việt Nam nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các nước,...