Tag: Báo cáo về nạn buôn người năm 2021

Cảnh báo: Đại dịch Covid-19 tạo 'môi trường lý tưởng' cho hoạt động buôn người

Cảnh báo: Đại dịch Covid-19 tạo 'môi trường lý tưởng' cho...

Ngày 1/7, Mỹ cho biết, đại dịch Covid-19 đã tạo "môi trường lý tưởng" cho hoạt động...