Tag: báo chí

Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số

Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh...

Sáng ngày 27/10, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình -...

Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái

Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái

Sáng 16/06, tại tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Hà Nội đã diễn ra tọa đàm "Báo chí...

Thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong báo chí và truyền thông

Thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong báo chí và truyền...

Sáng 25/11, nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, UNESCO...