Tag: Bảo hiểm

Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đến người nghèo

Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe...

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm...

Chính phủ thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Chính phủ thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia...

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bao gồm các nhóm thông tin cơ bản về bảo hiểm...