Tag: Bảo hiểm

Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đến người nghèo

Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe...

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm...