Tag: bảo hiểm TNLĐ tự nguyện

Đề xuất mô hình về bảo hiểm TNLĐ tự nguyện đối với người lao động không có hợp đồng lao động

Đề xuất mô hình về bảo hiểm TNLĐ tự nguyện đối với người...

Ngày 15/4/2021, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội thảo khoa học góp ý Đề án nghiên cứu...