Tag: Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam

Triển khai các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Triển khai các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, phát triển...

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành các Công văn số: 3511/BHXH-TST, 3513/BHXH-TST...

Hơn 1,2 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hơn 1,2 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay, có 25.489 đơn vị và 1.207.130 lao...