Tag: Bảo hiểm xã hội số

Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ e-mail tài khoản “VssID - Bảo hiểm xã hội số”

Hướng dẫn thay đổi, cập nhật số điện thoại, địa chỉ e-mail...

Hiện nay, trong quá trình sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (do BHXH...