Tag: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Hà Nội: 1,654 triệu lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: 1,654 triệu lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm...

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 1,654 triệu người...