Tag: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Giải quyết hơn 17.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi qua cơ sở dữ liệu quốc gia

Giải quyết hơn 17.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ...

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và Hà Nam là 2 địa phương triển khai thí điểm tích hợp,...

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 590.000 người năm 2022

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm...

Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã chi trả kịp thời, chính xác và an toàn...