Tag: bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine về nước

Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine về nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022...