Tag: bạo lực trên cơ sở giới

Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ trợ bạo lực trên cơ sở giới

Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ...

Ngày 18/3, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã diễn ra hội thảo tập huấn "Tăng...

Tiền Giang: Mỹ Tho tăng cường hiệu quả mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”

Tiền Giang: Mỹ Tho tăng cường hiệu quả mô hình “Ngăn ngừa,...

Mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” được xã Tân...