Tag: bão Maon

Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác y tế ứng phó bão Maon

Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác y tế ứng phó bão Maon

Bộ Y tế có công điện số 1088/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ...