Tag: bảo trợ xã hội

Đồng Nai: chú trọng hoạt động bảo trợ xã hội

Đồng Nai: chú trọng hoạt động bảo trợ xã hội

Các cơ sở bảo trợ xã hội tại Đồng Nai luôn quan tâm đến các hoạt động chăm sóc sức...

Đồng Nai dồn lực chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội

Đồng Nai dồn lực chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội

Cùng với các chế độ chính sách chung do Trung ương ban hành, Đồng Nai đã thực hiện...

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo trợ xã hội về nhà ở tại LHQ

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo trợ xã hội về...

Phó Đại sứ Đinh Nho Hưng chia sẻ trợ giúp xã hội của Việt Nam được thiết kế theo...