Tag: bảo trợ xã hội

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo trợ xã hội về nhà ở tại LHQ

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bảo trợ xã hội về...

Phó Đại sứ Đinh Nho Hưng chia sẻ trợ giúp xã hội của Việt Nam được thiết kế theo...