Tag: bảo vệ dân thường

Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân tại Afghanistan

Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân tại Afghanistan

Đại diện Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, các đối tác khu vực...