Tag: Bảo vệ môi trường biển

Ngày Đại dương thế giới: Bảo vệ môi trường biển vì sự sống và sinh kế

Ngày Đại dương thế giới: Bảo vệ môi trường biển vì sự sống...

Thông điệp “Đại dương: Sự sống và sinh kế” làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển,...