Tag: bảo vệ tính mạng

Quyền được bảo vệ tính mạng - giá trị cao nhất của nhân quyền

Quyền được bảo vệ tính mạng - giá trị cao nhất của nhân...

Trước hàng chục nghìn ca tử vong bởi dịch Covid-19 đang lan rộng trên khắp thế giới,...