Tag: bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Người dân có thể báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng qua website

Người dân có thể báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng qua website

Một trong những tính năng đã được cung cấp trên trang website của Mạng lưới ứng...

Trẻ cần được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng để khai thác thông tin mạng an toàn

Trẻ cần được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng để khai thác...

Không thể phủ nhận những lợi ích internet đem lại cho trẻ em trong việc học tập,...