Tag: bất tuân dân sự

Tuyên truyền về bất tuân dân sự trước Ngày bầu cử: Hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm

Tuyên truyền về bất tuân dân sự trước Ngày bầu cử: Hành...

Việc tuyên truyền về bất tuần dân sự trước Ngày bầu cử của các thế lực thù địch,...