Tag: bầu cử sớm

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: 12 tỉnh, thành phố...

Theo quy định tại Điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...