Tag: bệnh nghề nghiệp

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH mới nhất

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH mới nhất

Ngày 9/2/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông...

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn chăn và đẩy lùi Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động: Góp phần ngăn...

Trong 2 ngày 21-22/6/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)...

Tiền Giang: Nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn lao động

Tiền Giang: Nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn lao động

Trong những năm qua, chính sách, pháp luật về lao động đã được ban hành ngày càng...