Tag: bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH

Từ 1/4, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH

Từ 1/4, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH

Thông tư quy định Covid-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng BHXH sẽ có hiệu lực từ...