Tag: bệnh nhân

Nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy bệnh nhân làm trung tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy bệnh nhân làm trung tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh...