Tag: bệnh nhân bảo hiểm y tế

Hà Nội: "Tết ấm" đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: "Tết ấm" đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn...

Thực hiện chương trình Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn...