Tag: bệnh sốt rét

Việt Nam đang phấn đấu để đạt loại trừ sốt rét vào năm 2030

Việt Nam đang phấn đấu để đạt loại trừ sốt rét vào năm...

Thành phố Hồ Chí Minh đã được công nhận loại trừ bệnh sốt rét từ năm 2020. Các ca...

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế giới không còn bệnh sốt rét

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế...

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công bằng....