Tag: Bệnh viện K

Những lá phiếu nơi phong tỏa

Những lá phiếu nơi phong tỏa

Sáng ngày 23/05, Bệnh viện K long trọng tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...